Livsstil

Tio vanliga frågor och svar om radon

Det är viktigt att känna till att radon orsakar cirka 500 fall av lungcancer varje år i Sverige. Det enda sättet att upptäcka radon är genom att genomföra en radon mätning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det ungefär 325 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över gränsvärdet på 200 Bq/m3. Här är tio vanliga frågor och svar om radon:

Vad är radon?
Svar: Radon är en färglös, luktfri, smaklös gas som bildas naturligt i marken och berggrunden.

Är radon farligt?
Svar: Ja, höga nivåer av radon kan vara farliga för människors hälsa. Exponering för höga nivåer av radon kan öka risken för lungcancer.

Var finns radon?
Svar: Radon finns i marken och berggrunden och kan tränga in i byggnader genom sprickor och håligheter i grund och väggar.

Hur kan jag mäta radon i mitt hem?
Svar: Du kan mäta radonhalten i ditt hem med radonmätare, som du kan beställa. 

Vilken radonhalt anses vara farlig?
Svar: Det finns ingen säker nivå av radon, men en radonhalt på över 200 Bq/m3 anses vara hög och kan öka risken för lungcancer.

Hur kan jag minska radonhalten i mitt hem?
Svar: Du kan minska radonhalten i ditt hem genom att täta sprickor och håligheter i grund och väggar och installera en ventilationssystem som kan föra bort radon från ditt hem.

Vilka yrken har en högre risk för exponering av radon?
Svar: Människor som arbetar inom gruvindustrin, byggnadsindustrin eller vattenreningsindustrin har en högre risk för exponering för radon. Det ät viktigt att mäta radon på arbetsplatser.

Kan jag göra en hälsokontroll för att se om jag har exponerats för radon?
Svar: Ja, du kan prata med din läkare om det. 

Kan jag lita på en fastighetsmäklare för att upptäcka radon i ett hus?
Svar: Det är alltid bäst att mäta radonhalten själv. 

Vad ska jag göra om jag upptäcker höga radonhalter i mitt hem?
Svar: Om du upptäcker höga radonhalter i ditt hem ska du vidta åtgärder för att minska radonhalten, till exempel att täta sprickor och håligheter i grund och väggar eller att installera ett ventilationssystem.